Radonsikring

 

Radon er en radioaktiv gasart, der kommer fra undergrunden og siver op i boligen. Bygningsreglementet kræver, at byggerier sikres mod radon, fordi radon er sundhedsskadeligt. Påvirkning af radon over længere tid kan være medvirkende til lungekræft.

Har du fået foretaget en radonmåling, hvor der blev konstateret et for højt niveau af radon, kan du tage fat i os og få foretaget en radonsikring.

Skriv til os på kontor@furesoekloak.dk eller giv os et kald på telefon 40 37 13 67

 

Hvor kommer radon fra?

Radon trænger ind i bygninger gennem revner eller sprækker mod jorden på grund af det ofte lavere lufttryk inde i bygningen end under bygningen.

Særligt i rum med gulve direkte mod jord som eksempelvis kældre, er der risiko for radon i bygningen. Radonindholdet i jorden varierer fra sted til sted. Det er muligt at måle radonkoncentrationen i en bolig med simpelt måleudstyr kaldet et dosimeter.

 

Hvordan sikres boligen mod radon?

I forbindelse med nybyggeri ved eksempelvis terrændæk eller støbning af gulv, monterer vi en radonspærre langs kanter og gennemføringer og sikrer dermed bygningen mod radon.

Bygningsreglementet stiller krav om, at alt nybyggeri skal radonsikres og det er dig som bygherre, der har ansvaret for, at det bliver gjort.

Ved eksisterende byggeri etablerer vi forskellige typer af radonsug eller ventilation, som skal mindske radonkoncentrationen i boligen.

Kontakt os på telefon 40 37 13 67, hvis du har mistanke om radon i din bolig. Vi undersøger det og sikrer boligen mod radon.

 

 

Kontakt

Om Furesø Kloak og Beton Aps

Furesø Kloak og Beton er specialister indenfor arbejde med kloakering og beton. Firmaet dækker hele Nordsjælland og servicerer såvel private som erhverv.

Adresse

Furesø Kloak og Beton Aps
Vindekildevej 11
3670 Veksø Sjælland
CVR:29526818