Spørgsmål og svar

Her finder du svar på de oftest stillede spørgsmål indenfor kloak og beton.


Når opgaven er færdig, fjerner vi alle spor efter arbejdet samt affald. Hvis vi har gravet i din have, vil vi jævne overfladen og strø græsfrø.

Vi jævner jorden og fjerner affald og andre spor efter arbejdet. Vi strør græsfrø, men en reel genetablering af evt. bede og lignende gør vi desværre ikke. Vi samarbejder med Hillerød Grønt og Anlæg og anbefaler dem til anlægsgartneropgaver.

LAR er en metode til lokal afledning af regnvand. Metoden går kort fortalt ud på at bortlede regnvandet, så det ikke strømmer ned i de almindelige kloakker.

Der findes flere forskellige LAR-løsninger, men principperne i løsningerne er at forsinke nedsivningen af regnvandet og/eller transportere det et andet sted hen.

LAR-løsningerne indeholder også rum for at kunne genbruge regnvandet til andre formål og dermed kan de bidrage til en mere grøn løsning.

VA-godkendelse var tidligere et krav i Danmark til alle komponenter i vand- og afløbsinstallationer. I dag er den en frivillig godkendelse. Kravet i dag er en CE-mærkning på europæisk niveau. Den gamle VA-godkendelse stiller større krav end CE mærkningen hvorfor den stadig består og regnes for et ekstra kvalitetsstempel.

Når en vare eller konstruktion er VA-godkendt betyder det, at den er testet for, om den afgiver sundhedsskadelige stoffer. Når en konstruktion eller vare er VA-godkendt betyder det, at den lovligt kan tilsluttes drikkevandsinstallationer.

Beton er en blanding af cement, grus, sten og vand, der bruges som bygningsmateriale. Beton tager dage om at hærde og jo koldere det er, jo længere skal det hærde. Det værste, der kan ske, er, at betonen smuldrer i hærdningsprocessen og derfor er det vigtigt at tage hensyn til vejret, især i vintermånederne.

Et højvandslukke er et anordning, der sikrer dine afløb mod, at spildevand fra det offentlige kloaksystem trænger op af afløbene.
Har du kælder med toilet, skal du anvende en højvandslukke med særlige typegodkendelser til sort spildevand.

En PP-brønd er en brønd, der leder spildevandet væk og som er lavet af polypropylen (PP). Det er et plastmateriale, der bruges til kloakrør. I gamle dage lavede man kloakrør af beton, mens man nu til dags laver dem i plastmateriale.

En pumpebrønd er en brønd, hvor der er monteret en automatisk elektrisk pumpe, der pumper spildevand eller drænvand op til en højere liggende kloak.
En pumpebrønd kan være en løsning i forbindelse med højvandssikring af kældre, idet en indbygget ventil sikrer mod tilbageløb.

Radonspærre er en lufttæt dug, der anvendes i forbindelse med støbning af gulve mod jord. I støbeskel mellem gulv og væg, lægges dugen og forhindrer, at radongas trænger op i boligen.

En rensefjeder er en lang fleksibel stålfjeder, der kan skubbes ind i et tilstoppet rør eller afløb og som bruges til at løsne fastgroet skidt.

En rottespærre er en mekanisk anordning med to spjæld, der lukker kloakken, så rotterne ikke kan komme ind og som åbner automatisk, når vandet løber ud.

En spulebrønd er en adgang med dæksel i terræn for de kloakledninger, der fører fra huset og ud til den offentlige kloak. Spulebrønden bruges til inspektion af ledningerne og som renseadgang til kloakken.
Gamle beton-spulebrønde er ofte utætte i bunden. Utætheden viser sig ved forstoppelser og udsivning, der kan være skjult.

En tagnedløbsbrønd eller sandfangsbrønd opsamler vand fra taget og befinder sig under nedløbsrør fra tagrenden. Brønden har indbygget sand- eller slamfang for at tilbageholde blade og skidt fra tagrenderne, så det ikke løber ud i kloakledningen og giver tilstopning. Brønden har også indbygget vandlås, der forhindrer, at lugt fra kloakken stiger op. Sandfanget skal tømmes en gang årligt.

En vandlås er en installation, der sørger for, at lugten fra kloakken ikke trænger ind i badeværelset eller køkkenet. I en vandlås skal vandet fra afløbet trykkes gennem et S-formet rør. På grund af formen, vil der altid være en prop af vand i afløbet, der forhindrer lugten i at sive op gennem vasken.

Et dosimeter er et instrument, der bruges til at måle dosisen af stråling indenfor en given periode. Den lagrer informationerne, så man senere kan gå ind og aflæse stråledosisen for perioden.

En omfangsdræn er en drænledning er et plastrør med slidser i siderne, så vand kan sive ind i røret og hurtigt ledes væk. Det ligger gravet ned ved husets fundament, 0,3 meter dybere end kældergulvet. Minimumskravet er et rør med diameter 82 mm, men vi bruger 110 mm rør. Så er dit rør også klar til fremtiden, hvis det skulle blive endnu vådere.

Et radonsug er en sugeanordning der monteres igennem betongulvet, og suger luft ud under gulvet. Dermed skabes et vakuum altså undertryk under gulvet, der forhindrer Radongas i at sive op i boligen. I stedet suges gassen væk, og blæses ud i det fri.

Et vægdræn består af en isoleringsplade på ydersiden af kældervæggen og tilfyldningsmateriale af groft grus eller små sten. Vi laver denne løsning sammen med et omfangsdræn.

En fundablok er en betonsten, der bruges til at bygge fundamenter med. Fundablokke anlægges nederst i en konstruktion og fungerer som den fod, en konstruktion er bygget på.

Fundablokken er formet som to parallelle sider, som er er placeret sådan, at der skabes hul både i midten og i siderne. Når de bruges til at bygge med, bliver hulrummene fyldt ud med beton.

Sætningsskader er revner i fundamentet, sokkel eller murværket, der typisk forekommer fordi, jorden under huset er ustabil. Det er vigtigt, at sætningsskader behandles, da fugt ellers kan trække ind.

Separering af kloak betyder, at man adskiller spildevandet fra regnvandet. Dette bliver gjort for at undgå oversvømmelser ved skybrud.

Strømpeforing betyder at der uden opgravning af kloakken, føres et nyt rør inden i det eksisterende rør. Det nye rør er en lang filt eller glasfiber strømpe, der imprægneres med silikat eller epoxy. Når strømpen ved hjælp af kamera er placeret rigtigt i kloakken pustes den op som en lang ballon. Herefter afhærdes silikat/epoxy enten med varme, lys, eller på tid som tokomponent lim. Efter endt hærdetid sidder der et nyt intakt kloakrør inde i det gamle.

Vi starter altid med at komme ud til jer for at besigtige opgaven, så vi kan gennemgå problemerne sammen med jer og finde den bedste løsning. Vi udregner et tilbud, og fremsender det derefter til jer til gennemgang.

Terrændæk er en gulvkonstruktion, der anlægges lige oven på jordbunden. Når du anlægger et terrændæk, er der flere ting, du skal være opmærksom på.

1. Der må ikke kunne trænge grundvand ind.
2. Der må ikke kunne trænge radon ind fra jordbunden.
3. Der må ikke kunne trænge fugt ind.

Vi kommer ud så hurtigt, vi kan. Som udgangspunkt foreslår vi en periode indenfor 14 dage. Når vi så kommer tættere på, kontakter vi jer for at finde specifikke dage, hvor det passer jer, at vi kommer ud.

Kontakt

Om Furesø Kloak og Beton Aps

Furesø Kloak og Beton er specialister indenfor arbejde med kloakering og beton. Firmaet dækker hele Nordsjælland og servicerer såvel private som erhverv.

Adresse

Furesø Kloak og Beton Aps
Vindekildevej 11
3670 Veksø Sjælland
CVR:29526818